Hướng dẫn cài đặt camera trên máy tính:  

Link download chương trình camera trên máy tính :

download button xtraffic 768x159

Bước 1: Cài đặt chương trình KBiVMS_Setup.exe

Bước 2: Click vào biểu tượng KBiVMS trên Desktop để khởi động chương trình

KBiVMS 150x150

Bước 3: Login vào chương trình bằng user và pass là : admin/admin

Bước 4: Click vào biểu tượng “DEVICES” tại mục ” SETTINGS”

Bước 5: Vào Manual Add để thêm địa chỉ camera

Bước 6: Nhập thông tin như hình bên dưới

User và password đăng nhập camera Quý phụ huynh vui lòng liên hệ văn phòng để được cung cấp.

Sau khi đăng nhập user và pass click vào nút add

Bước 7: Khi ấn nút add xong nếu mục status hiện chữ Online là quá trình cài đặt đã thành công

 

Hướng dẫn coi camera trên máy tính

Bước 1: Click vào icon LiveView tại tab HOMEPAGE

Bước 2: Mở cây thư mục Default Group và chọn Group con mà MN Bach Việt. Nhấp đôi vào biểu tượng camera hiển thị dấu màu xanh là camera đã online

Mầm non Bách Việt

Tin tức & Sự kiện

Top